Woningventilatie - producten

Bij het kiezen van het type ventilatiesysteem dienen vooreerst enkele algemene aandachtspunten in acht genomen te worden:

 • afvoer en toevoer zijn steeds in evenwicht
 • eliminatie van de "vervuiling" aan de bron is de meest efficiënte methode
 • aanwezigheid van open verbrandingstoestellen en open haarden vergen extra aandacht

Men onderscheidt 2 concrete concepten voor de opbouw van een ventilatiesysteem:

 • een ventilatiesysteem zonder een gecentraliseerd leidingstelsel
 • een ventilatiesysteem met een gecentraliseerd leidingstelsel

Een ventilatiesysteem zonder een gecentraliseerd leidingstelsel
Wat men ook in verscheidene brochures weergeeft, een ventilatiesysteem kan perfect gecreëerd worden zonder het huis vol buizen te moeten leggen. Eén van de mogelijkheden hierbij is de nodige verse luchttoevoer in de droge ruimtes te gaan voorzien via regelbare muur- of raamdoorgangen. En voor de afzuiging van de vervuilde lucht, één ventilator per natte ruimte te gaan voorzien, dewelke zijn eigen afvoer naar buiten heeft.
Voordelen:

 • beheersing van het afvoerdebiet per natte en/of droge ruimte
 • geen complex leidingstelsel
 • plaatselijke ventilatie mogelijk
 • eenvoudige oorzaakdetectie
 • geen telefonie-effecten

Nadelen:

 • meerdere buitendoorgangen nodig (zowel bij toe- als afvoer)
 • meerdere ventilatoren nodig
 • aandacht voor geluidsniveaus van de ventilatoren

Een ventilatiesysteem met een gecentraliseerd leidingstelsel
Een ventilatiesysteem waarbij de verse en/of vervuilde lucht geleid wordt in een gecentraliseerd leidingstelsel (al of niet een schouwsysteem) kan toegepast worden voor alle vier de systemen (A, B, C en D). Er is sprake van een enkele flux als, óf de afvoer, óf de toevoer gekanaliseerd is. Bij een dubbele flux is zowel de afvoer als de toevoer gekanaliseerd.

Het meest toepasselijk systeem is systeem C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer via een gecentraliseerd leidingstelsel)

Voordelen:

 • beheersing van het totale afvoerdebiet
 • ventilatie-unit op afstand
 • slechts 1 buitendoorgang voor afvoer (waar men wil)
 • redelijk compacte uitvoering

Nadelen:

 • complex leidingstelsel
 • moeilijk te onderhouden leidingstelsel
 • geen plaatselijke ventilatie mogelijk (1 centrale ventilatie-unit)
 • een goede inregeling is niet evident
 • sterke aandacht voor geluidsbeheersing (turbulentie, telefonie-effect, etc.)
 • ventielen in de afvoerruimtes
 • meerdere buitendoorgangen nodig bij de luchttoevoer
 • stofinfiltratie van buitenshuis (filtering moeilijk)
 • geluidsinfiltratie van buitenshuis


downloads