Factoren

Naast alle mogelijke theoretische beschouwingen omtrent ventilatie (zoals de keuze van systeem, nodige debiet, opvoerhoogte, monofasig of gelijkstroom, gebruik warmtewisselaar, gladde buizen of flexibels, etc.) zijn er een aantal factoren welke in feite nog meer doorslaggevend zullen zijn voor het effectief resultaat van het ventilatiesysteem:

  • het concept van het leidingstelsel en geluidsbeheersing in de kanalen en aan de ventielen
  • de luchtdichtheid van het gebouw
  • de intensiteit van de activiteiten in het gebouw


downloads