EPB en opbouw

Vanaf 1 januari '06 is de nieuwe EPB-regelgeving (Energie Prestatie en Binnenklimaat) van toepassing.

Deze regelgeving bevat onder meer de module "ventilatievoorzieningen in woongebouwen en in niet-residentiële gebouwen", en geeft ons mee dat men vanaf heden een verplichte ventilatie dient te voorzien in geval van een nieuwbouw, herbouw, renovatie, uitbreiding of functiewijziging.

Bijgevoegde tabellen geven een overzicht weer van de verplicht opgelegde ventilatiedebieten bij basisventilatie in de verschillende ruimtes.