Woning

Wat is ventileren?
Ventileren is een luchtverversing in de leefruimtes tot stand brengen door deze ruimtes in verbinding te bregen met de buitenomgeving. Vervuilde lucht uit leefruimtes wordt afgevoerd en nieuwe, verse buitenlucht treedt de ruimtes binnen.

Waarom ventileren?
De essentie van ventileren in gebouwen is het verkrijgen van een betere en gezondere luchtkwaliteit binnenshuis.

De luchtkwaliteit binnenshuis wordt nadelig beïnvloed door verscheidene, op elkaar inwerkende factoren:

  • Aanwezigheid van mensen, dieren, planten (afgifte van vocht, geuren, ...)
  • Activiteiten van de mensen (roken, afwassen, kuisen, feestjes, slapen, toiletbehoeften, ...)
  • Aanwezige bouwmaterialen (tapijt, schilderwerk, lijmen, reinigingsmiddelen, ...)
  • Aanwezige apparatuur (computer, printer, televisie, ...)
  • Slecht functionerende apparaten (onvoldoende afvoer van de dampkap)
  • Aanwezige vochtige plaatsen (badkamer, douche, ...)
  • Ontstaan van bacteriën op vochtige en te warme plaatsen (huisstofmijt, schimmels, ...)
  • Etc.

Een slechte luchtkwaliteit in het gebouw kan zowel voor de mens (allergieën, hoofdpijn, misselijkheid, comfort, ...) als voor het gebouw zelf (schimmels, vochtschade, ...) hinderlijk zijn.

Om onze gezondheid en de levenskwaliteit te bevorderen, dienen we dus best onze leefomgeving te ventileren. Het aanpakken van de problemen aan de bron is hierbij de meest aangewezen strategie.

Basisventilatie en intensieve ventilatie
Bij het aanbrengen van ventilatievoorzieningen in leefruimtes dient men met 2 ventilatiemethodes rekening te houden:

Basisventilatie
Hierbij realiseert men m.b.v. een ventilatiesysteem een aanvaardbare luchtkwaliteit bij normale gebruiksomstandigheden van de ruimtes. Deze methode verloopt gezapig en gebeurt al dan niet permanent.

Intensieve ventilatie
In uitzonderlijke omstandigheden (zeer warm weer, sterk verontreinigde activiteiten zoals schilderen, etc.) is de basisventilatie onvoldoende, en dient er intensief geventileerd te worden. In de praktijk gaat het meestal om opengaande ramen en deuren. De eisen bij deze twee methodes worden volledig beschreven in de norm NBN D 50-001. Wij spitsen ons in dit document enkel toe op de basisventilatie.

downloads